Home

WWW.BEURSVENNOOTSCHAP.NL

De website over juridische ontwikkelingen rondom beursvennootschappen

www.beursvennootschap.nl is de website over juridische ontwikkelingen rondom beursvennootschappen. De site wordt gevoed door auteurs die verbonden zijn aan

het Instituut voor Ondernemingsrecht en het IvO Center for Financial Law and Governance

en aan de Erasmus School of Law.

 

 

U vindt hier Working Paper 2014/01, 'De Beurs-NV in den vreemde'

Auteurs: Bart Bootsma & Steven Hijink

 

 

Copyright © Instituut voor Ondernemingsrecht / IvO Center for Financial Law and Governance